Our projects

La piovra, 1990-2001 (series 5-10)

La piovra, 1990-2001
Accomplished work:
Translation into Russian
Two-part voiceover
Actors:
Dmitriy Strelkov
Vasilisa Ruchimskaya

Timing:

2366 min

 

Guppy, 2016

Guppy 2016
Accomplished work:
Translation into Russian
Six-part dubbing
Actors:
Yuri Romanov
Julia Rudina
Vasilisa Ruchimskaya
Vadim Prokhorov
Alexander Razbash
Dmitriy Strelkov
Timing:

158 min

 

Big man, 2014


Accomplished work:
Translation into Russian
Eight-part dubbing
Actors:
Alexandra Bogdanovich
Svetlana Tsvichenko
Vasilisa Ruchimskaya
Yekaterina Tikhomirova
Dmitriy Strelkov
Vadim Prokhorov
Yuri Romanov
Igor Titov
Timing:

1120 min

 

Power Rangers, 2002-2013 (series 17, 18, 19, 22, 23)


Accomplished work:
Translation into Russian
Four-part voiceover
Actors:
Vadim Prokhorov
Yekaterina Kabashova
Ivan Chaban
Alexander Razbash
Timing:
2442 min

 

As Aventuras do Avião Vermelho, 2014

As Aventuras do Avião Vermelho, 2014
Accomplished work:
Translation into Russian
Six-part dubbing
Movie trailer dubbing
Actors:
Victoria Slutskaya
Julia Rudina
Sergey Kupriyanov
Gleb Gavrilov
Denis Sakov
Alexander Razbash
Timing:
72 min
 

In cinemas from July 30, 2016

Lemon Tree Passage, 2015

Lemon Tree Passage, 2015
Accomplished work:
Translation into Russian
Six-part voiceover
Movie trailer voiceover
Actors:
Ivan Chaban
Vadim Prokhorov
Alexander Razbash
Elizabeth Zakharyeva
Irina Obrezkova
Yekaterina Kabashova
Timing:
87 min

Marhta speaks (series 1, 2, 3), 2008-2014

Мультсериал "Марта говорит"
Accomplished work:
Translation into Russian
Two-part voiceover
Actors:
Yekaterina Kabashova
Ivan Semenov

Timing:

1920 min

Anton Tchékhov 1890, 2015

Anton Tchékhov 1890
Accomplished work:
Translation into Russian
Seven-part dubbing
Movie trailer dubbing
Actors:
Vadim Prokhorov
Irina Obrezkova
Julia Rudina
Vladimir Kornezo
Gleb Ilyinskiy
Gleb Gavrilov
Sergey Kupriyanov
Timing:
96 min

________________________________
In cinemas from April 28, 2016

Riot, 2015

Riot, 2015
Accomplished work:
Translation into Russian
Five-part voiceover
Series trailer voiceover
Actors:
Vladislav Kopp
Sergey Kupriyanov
Gleb Gavrilov
Victoria Slutskaya
Alexander Razbash
Timing:
87 min

________________________________
In cinemas from April 27, 2016

Downton Abbey, 2014 (series 5, 6)

Dounton Abbey 2014

Accomplished work:

Translation into Russian
Three-part voiceover

Actors:

Vadim Prokhorov
Julia Rudina
Alexandra Kozhevnikova

Timing:

536 min

________________________________

Awards:

Screen Actors Guild Award, 2015
Golden Globe, 2015